Termín a miesto vyplácania podielov za rok 2018

ZdruženieUrbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo.

Oznam.
v Hlohovci 2. 09. 2019

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov Nášho združenia, výbor združenia týmto oznamuje termíny a miesto, vyplácania podielov za rok 2018 a to nasledovne.
miesto : kancelária združenia
adresa: Dom služieb, námestie Svätého Michala 16, 1 poschodie

Termíny: 23. 9.2019 – 30. 9.2019
14.10.2019 – 21.10.2019
t.j. počas štyroch pondelkov
v čase: od 15°° do17°°hod.

Informacia aj na internetovej stránke združenia: www.urbarhc.sk