Zhromaždenie spoločenstva rok. 2020

Z dôvodu karanteny :   COVID – 19 

Plánované zhromaždenie spoločenstva 2020

ZRUŠENÉ .