pozemkové spoločenstvo

1. Nakoľko sú naďalej v platnosti obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
Kancelária nášho spoločenstvá zostáva zatvorená /pondelky od: 15°°do 17°°hod/.
Povinná, každoročná Valná hromada sa uskutoční po ukončení obmedzení.

2. Týmto dávame do pozornosti trvale platnú: Ponuku na odpredaj palivového dreva.

Objednávky a ďalšie informácie na čísle tel: 0902 487409 p.Váry
alebo mailom: info@urbarhc.sk