pozemkové spoločenstvo

Archív

Informácie zverejnené na webovej stránke nášho spoločenstva majú len informačný charakter a neposkytujú základ pre právne záväzné vzťahy, alebo vznik takýchto vzťahov.

1. Nakoľko sú naďalej v platnosti obmedzenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.
Kancelária nášho spoločenstvá zostáva zatvorená /pondelky od: 15°°do 17°°hod/.
Povinná, každoročná Valná hromada sa uskutoční po… Continue reading

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

                    O Z N A M U J E               

 Výbor lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec pozýva členov na

Zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční

dňa:  8.… Continue reading

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo.

Oznam.

v Hlohovci:  3. 09. 2018

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov nášho združenia, výbor združenia týmto oznamuje termín a miesto vyplácania podielov za rok  2017 a to nasledovne.… Continue reading

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

POZVÁNKA

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva na

Mimoriadne

Zhromaždenie  spoločenstva

ktoré sa uskutoční… Continue reading

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

O Z N A M

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec… Continue reading