pozemkové spoločenstvo

Archív

Informácie zverejnené na webovej stránke nášho spoločenstva majú len informačný charakter a neposkytujú základ pre právne záväzné vzťahy, alebo vznik takýchto vzťahov.

Združenie Urbarialistov Hlohovec

pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13,  920 01  Hlohovec

O Z N A M

Výbor spoločenstva

pozýva členov lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec… Continue reading

 Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13, 920 01 Hlohovec

Pozvánka

Pozývame Vás na zhromaždenie Združenia Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa  30. 05. 2016 (pondelok)… Continue reading

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo

Radlinského 13, 920 01 Hlohovec

Pozvánka

Pozývame Vás na zhromaždenie Združenia Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční dňa  18. 04. 2016 (pondelok) o… Continue reading

Oznam

v Hlohovci: 20. 07. 2015

 

Na základe požiadaviek spoluvlastníkov – podielnikov nášho združenia,

výbor: „ Združenia Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo“,

schválil na svojom riadnom zasadnutí dňa: 06. 07.… Continue reading

Združenie  Urbarialistov  Hlohovec pozemkové spoločenstvo
Radliského 13, 920 01 Hlohovec

O Z N A M
Výbor spoločenstva  oznamuje členom lesného a pasienkového spoločenstva Hlohovec

v dňoch:

bod. 1:

Darovanie podielu blízkej osobe (blízkou osobou sa podľa zákona rozumie príbuzný v   priamom rade – deti, súrodenec a manžel/ka). Po prevode nadobúdateľ podielu je povinný do… Continue reading