Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo

adresa: Radliského 13, 920 01 Hlohovec

web stránka: www.urbarhc.sk

e-mail: info@urbarhc.sk


Úradné hodiny:

každý pondelok – okrem sviatkov a 1. pondelka v mesiaci od: 15:00 hod – do: 17:00 hod.

Miesto kancelárie:

adresa: Dom služieb, námestie Svätého Michala 16, 920 01 Hlohovec

Dom služieb – 1. poschodie – je to prvé schodisko od rohu (od mliečneho baru)!

dom-sluzieb-hc