Týmto dávame do pozornosti trvale platné: Ponuka na odpredaj palivového dreva.

Objednávky a ďalšie informácie na čísle tel: 0902 487409 p.Váry
v kancelárii osobne od 15°°- 17°°hod, alebo na e-mail: info@urbarhc.sk