pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo.

Oznam.

                                      v Hlohovci:  15. 08. 2016

 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov nášho združenia, výbor  Združenia Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo.

Týmto oznamuje termín a miesto vyplácania podielov za rok  2015 a to nasledovne.

miesto :     kancelária združenia

adresa :     Dom služieb, námestie Svätého Michala 16,  1 podlažie.

termín :

  • 19.09.2016  –  26.09.2016
  • 3.10.2016  –  10.10.2016
  • t.j. počas štyroch pondelkov
  • v čase:  od 15°° do 17°°hod.

Námestie Sv. Michala 16, Hlohovec – pondelky:  od 15°°do 17°°hod.

Alebo na internetovej stránke združenia:       www.urbarhc.sk