pozemkové spoločenstvo

Združenie Urbarialistov Hlohovec, pozemkové spoločenstvo.

Oznam.

v Hlohovci:  3. 09. 2018

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov nášho združenia, výbor združenia týmto oznamuje termín a miesto vyplácania podielov za rok  2017 a to nasledovne.

miesto :          kancelária združenia

adresa :    Dom služieb, námestie Svätého Michala 16,  1 podlažie.

 

Termíny:    17.09.2018  –  24.09.2018

                     8.10.2018  –  15.10.2018

                  t.j. počas štyroch pondelkov

                  v čase:  od 15°° do 17°°hod.