pozemkové spoločenstvo

Oznam.

v Hlohovci:  4. 09. 2017

 

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia členov Nášho združenia, výbor združenia týmto oznamuje termíny a miesto vyplácania podielov za rok  2016 a to nasledovne.

miesto :       kancelária združenia

adresa:  Dom služieb, námestie Svätého Michala 16,  1 podlažie.

 

Termíny:     25.09.2017  –    2.10.2017

9.10.2017  –  16.10.2017

t.j. počas štyroch pondelkov

v čase:  od 15°° do17°°hod.